Про стан викладання предметів естетичного циклу

Про стан викладання предметів естетичного циклу

 

Музичне мистецтво в початкових та 5-8 класах викладає вчитель _____.

У вивченні музики важливе місце відводиться вчителем _____ використанню підручникового матеріалу. Наявність літературних творів (віршів), завдань на систематизацію, поглиблення і узагальнення знань, завдання на контроль і самоконтроль, інформаційний та ілюстративний матеріал сприяють раціональному використанню часу на уроках.

Відповідно до принципу неперервності і наступності завдань і змісту освіти у початковій та основній школі увага учнів спрямовується на порівняння нових музичних творів із творами, що звучали на уроках музичного мистецтва у попередніх класах.

Уроки музичного мистецтва відповідають державним освітнім стандартам: вони спрямовані на головне - мистецьку освіту і естетичне виховання. Але поряд з цим учитель вирішує й інші важливі завдання: опанування учнями вокально-хоровими вміннями та навичками, засвоєння мінімуму необхідної музичної термінології, елементів музичної грамоти, розвиток творчих здібностей окремих індивідів.

Ефективному проведенню уроків сприяють: продумане календарне планування, в якому виділені завдання у вивченні музичного мистецтва і конкретизовано зміст уроків (за схемою: поняття - уміння - сольфеджіо - хоровий спів - слухання музики); наявність фахової літератури.

В цілому учитель дотримується критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва.

За результатами оцінювання за І семестр учні показали такі результати:

З 23 учнів 3-4 класів   достатній рівень навчальних досягнень мають - 11 учнів, високий - 12 учнів.

Учні 5-8 класів мають також достатній та високий рівень навчальних досягнень (100%).

Позакласна робота з музичного мистецтва спрямована на поглиблення знань і умінь учнів, створення в школі естетичного мікроклімату і змістовного дозвіллі (дитячі ранки, вечори, предметні дні, концерти для батьків тощо). Цією роботою охоплено більшість учнів школи.              

Уроки образотворчого мистецтва сприяють формуванню таких особистих якостей як працелюбність, колективізм, художній смак. Вони формують духовний світ дитини, навчають бачити і сприймати красу навколишнього світу.

Відвідані уроки в 1-4-х класах свідчать про те, що учителі _____ враховують вікові особливості учнів під час вивчення предмета. Головну увагу звертають на передання в кольорі оптимістичного і песимістичного настроїв, прищеплюють художні навички.

На уроках образотворчого мистецтва учителі _____ розвивають у дітей здатність захоплюватись красою, формувати творчу активність школярів. На кожному з відвіданих уроків застосовувався метод евристичної бесіди. Слово поєднувалось із зображувальною діяльністю. Учителі формують вміння висловлювати ставлення до побаченого, оцінювати  його.

Більшість уроків були інтегрованими (образотворче мистецтво – українознавство - етика, музика - література). Вчителі приділяють велику увагу індивідуальній роботі учнів, весь час тримають їх в полі зору надають консультації щодо виконання робіт. Учні знайомі з особливостями петриківського розпису, вміють працювати в різних техніках (олівець, фарби, коллаж, аплікація, гратографія). На уроках особливе місце відводиться виховній стороні: любов до рідного краю, рослини-обереги нашої місцевості, життя і творчість Катерини Білокур. Були показані оригінальні прийоми виконання завдань. Це активізувало пошук варіантів іншими учнями. Паралельно з практичними роботами оцінювались усні відповіді дітей. З дитячих робіт постійно організовуються виставки малюнків.

Але уроки образотворчого мистецтва мали і ряд недоліків, а саме:

-       вчителями _____ не приділяється увага розвитку візуального сприймання: кольору, форми, розміщення предметів;

-       вчителі _____ на вчать учнів  розуміти  мову  графіки,  живопису,  самостійно аналізувати малюнки.

-       в позакласній роботі спостерігається низька активність учнів до участі в районних оглядах художньої самодіяльності.

Виходячи з викладеного вище,

НАКАЗУЮ:

1.     Відмітити активну роботу вчителя музичного мистецтва _____ в співпраці з класними керівниками та вчителями-предметниками по проведенню в школі позакласних заходів з музичним оформленням.

2.     Вчителю музичного мистецтва _____:

2.1. В позакласній роботі активніше готувати учнів до участі в районних оглядах художньої самодіяльності.

3.  Вчителям образотворчого мистецтва _____:

3.1. Продовжувати розвивати графічні навички учнів;

3.2. Вчити  учнів  розуміти  мову  графіки,  живопису,  самостійно аналізувати малюнки;

3.3. Більше уваги приділяти розвитку візуального сприймання: кольору, форми, розміщення предметів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з               навчальної роботи _____.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____Джерело: http://наказ,Про стан викладання предметів естетичного циклу
Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 1716 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]