Наказ про стан викладання географії та біології

Про стан викладання географії та біології

 

Згідно з річним планом роботи у період _____ року вивчався стан викладання біології та географії. Біологію та географію в НВК викладає  _____, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 24 роки. Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків,  проведення контрольних робіт, перевірки робочих зошитів, зошитів для практичних робіт, класних журналів, бесід із учителем.

_____ майстерно володіє сучасними формами і методами навчання і виховання учнів. Навчальна програма реалізується відповідно до календарного плану, згідно нього виконуються практичні роботи. Систематично готується до кожного уроку, проводить їх методично правильно. Постійно дбає про розвиток інтересу в учнів до навчання, матеріал кожного уроку поповнює цікавими новинками з довідкової літератури, подачу матеріалу здійснює науково та в доступній і цікавій для учнів формі. Прищеплює учням навички розгляду біологічних питань з точки зору екології, забезпечує учнів знаннями та вміннями, необхідними для використання природних ресурсів та охорони здоров’я та довкілля. Спонукає дітей до наполегливої самостійної роботи.  Вчитель значну увагу приділяє формуванню в учнів логічного мислення, вміння застосовувати набуті знання на практиці, забезпечує розвиток просторового мислення.

Учитель дбає про формування важливих компетенцій школярів, які сприяли б їх адаптації до активної участі в житті суспільства. Уроки _____ мають вагомий екологічний виховний потенціал, він допомагає учням осмислити єдність і вразливість природних об’єктів, залежність їх від дій людини, особливо суспільства, озброєного сучасними технічними та технологічними засобами впливу на своє природне оточення.

Згідно планування виконуються лабораторні та практичні роботи. Учитель вчить використовувати набуті знання для обґрунтування біологічних законів, понять, наукових фактів, явищ природи, усвідомлення ролі і місця людини в біосфері, дбає про належний рівень гігієнічних знань, умінь і навичок.

На уроках географії ведеться цілеспрямована робота над формуванням картографічної грамотності. В учнів наявні відповідні атласи та контурні карти, забезпечується виконання практичної частини навчальної програми, відповідно календарного планування виконуються практичні роботи, в ході яких розв’язуються географічні, екологічні й економічні задачі, здійснюється порівняльний аналіз, проводяться міні-дослідження. Крім того ведеться робота по підготовці індивідуальних і колективних проектів, презентацій. Особливо цікавою формою роботи є проведення «екологічних мандрівок».

Учні вчаться працювати самостійно. Навчальні роботи виконуються під керівництвом учителя, який пояснює послідовність дій, показує зразок виконання і формулює завдання для первинного закріплення дій учнями. Тренувальні роботи націлені на відпрацювання, вдосконалення та корекцію умінь. Ці роботи виконуються на уроці під контролем учителя або у формі домашнього завдання, результати якого відстежує учитель. Підсумкові роботи виконують контролюючу функцію. Вони здійснюються школярами з найбільшим ступенем самостійності.

На уроках географії та біології широко використовуються можливості міжпредметних зв’язків, які сприяють формуванню цілісної системи природничо-наукових знань учнів. Вдало використовуються наочні посібники, дидактичний та роздатковий матеріал. Значна частина уроків доповнюється презентаційними матеріалами з яскравим, доцільно підібраним ілюстративним матеріалом, відповідними схемами, таблицями. Використання комп’ютерних презентацій PowerPoint дає можливість раціонально використовувати час уроку, вдало і ефективно наповнювати навчальний процес наочністю, здійснювати віртуальні екскурсії.

Учитель доброзичливий, тактовний у ставленні до учнів.  Це дає можливість створювати на уроках невимушену атмосферу співпраці.

         Для з’ясування рівня навчальних досягнень учнів було проведено контрольні роботи і отримано такі результати:

-            географія у 7 клас – 50% робіт виконано на високому рівні навчальних досягнень, 25% – на достатньому, 25% – на середньому; середній бал 8,2;

-            біологія у 8 класі – 25% робіт виконано на високому рівні навчальних досягнень, та 75% – на достатньому; середній бал 7,7.

При порівнянні результатів контрольних робіт за попередній рік спостерігається покращення результатів. Проте вчителю слід забезпечувати засвоєння всіма учнями програмового матеріалу. При плануванні та проведенні навчальних занять ширше застосовувати інтерактивні прийоми і методи роботи. Активно впроваджувати в систему роботи елементи інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, які базуються на засадах особистісно-орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації, використання ІКТ, пошукові та дослідницькі методи навчання.  Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

Виходячи з вищесказаного та з метою усунення недоліків,

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити належний рівень навчальних досягнень учнів та рівень викладання біології і географії вчителем _____.

2. Вчителю географії та біології _____:

2.1. Забезпечувати засвоєння учнями програмового матеріалу.

                                                                                                       Постійно

2.2.При плануванні та проведенні навчальних занять застосовувати інтерактивні прийоми і методи роботи. Активно впроваджувати в систему роботи елементи інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, які базуються на засадах особистісно-орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації.

                                                                                                       Постійно

2.3. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, залучивши їх до участі в предметних олімпіадах, написанні учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.

Постійно

3. Контроль за виконанням наказу здійснюватиму особисто.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

 

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 2480 | Теги: Наказ про стан викладання географії | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]