Наказ про роботу шкільних факультативів

Про роботу шкільних факультативів

 

Згідно з річним планом роботи школи в _____ місяці _____ року проводилась перевірка  роботи шкільних факультативів.

У цьому навчальному році в школі працю­ють такі  факультативи:

- «Орфографічний практикум», 10-М клас, вчитель _____;

- «Орфографічний практикум», 11-М клас, вчитель _____;

- «Розв’язування задач з генетики», 11-М, 11-Ф, вчитель _____;

- «Основи цитології», 10-М, 10-І класи, вчитель _____;

- «Розв’язування задач з фізики підвищеної складності», 11-М, 11-Ф класи, вчитель _____;

- «Розв’язування рівнянь і нерівностей з параметрами», 11-Ф клас, вчитель _____;

- «Розв’язування задач з хімії», 10-М, 10-І класи, вчитель _____;

- «Хімія в побуті», 8-А, 8-Б класи, вчитель _____;

- «Політична карта світу», 11-М, 11-Ф класи, вчитель _____;

- «Розв’язування географічних задач»,  10-М, 10-І класи, вчитель _____.

Протягом контрольного періоду були  відвідані  заняття факультативів, проведено співбесіди з учнями та вчителями, вивчено документацію (навчальні програми, календарно-тематичне планування, журнали факультативів). 

У своїй роботі з учня­ми вчителі ставлять за мету розширення знань з навчальних предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів; використову­ють різні форми роботи з учнями: практикуми, написання та захист рефератів, заочні екс­курсії тощо.

Учні, які відвідують заняття  факультативів, беруть активну участь у районних та обласних предметних  олімпіадах, конкурсах.

Заняття факультативів «Орфографічний практикум» (10-М, 11-М класи), який ведуть вчителі _____ мають на меті систематизувати та поглибити знання  учнів із основних правил орфографії, удосконалювати правописні вміння та навички, сприяти розвитку пам’яті, логічного мислення   тощо.

Заняття факультативів «Політична карта світу» та «Роз’язування географічних задач» (10-І, 11-І класи, вчитель _____)  учні відвідують з великим інтересом. У процесі роботи  вчителька  спирається на вже відомі учням знання з географії, узагальнюючи та розширюючи їх. _____ використовує різні форми і методи роботи, інформаційно-комунікаційні технології, організовує виконання колективних проектів, що дає змогу учням проводити пошукову роботу, знаходити додаткову  інформацію, систематизувати її та презентувати перед іншими учнями.

Вчителька _____ під час факультативних занять з математики в 11-Ф класі  навчає розв’язувати  задачі з різних авторських посібників, поглиблює  знання учнів з певних тем, готуючи їх до ДПА та ЗНО.

Заслуговує на увагу упровадження факультативу «Хімія в побуті» для учнів 8-их класів (вчитель_____). Факультатив  призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу  та ґрунтується на знаннях, набутих на уроках хімії, природознавства, біології, основ здоров’я. На заняттях факультативу  вчителька  поглиблює та розширює  знання учнів  про практичне застосування неорганічних речовин у повсякденному житті людини,  сприяє  формуванню екологічного стилю мислення та поведінки, виробленню  навичок самоосвіти.

Вчителька біології _____ під час занять факультативів «Розв’язування задач з генетики» та «Основи цитології» особливу увагу приділяє самостійній дослідницькій діяльності учнів,  враховуючи їхні   інтереси, уміння і пізнавальні можливості.

         На заняттях факультативу  з фізики вчитель  _____  розвиває  інтерес до предмета, до вирішення фізичних завдань, вдосконалення  отриманих в основному курсі вмінь і навичок. 

При перевірці документації з'ясувалось, що вчителі  школи ведуть журнали обліку факультативних занять  згідно з чинними вимогами, мають затверджене календарно-тематич­не планування. Наповнюваність груп під час факультативних занять  становить у переважній більшості від 10  до 20  учнів.

          На підставі вищесказаного та з метою вдосконалення  змісту, форм і методів проведення факультативних занять, 

НАКАЗУЮ:

1. Відмітити    якісну    роботу    вчи­телів  _____, які проводять заняття  факультативів з метою формування та розширення пізнавальних інтересів  учнів.

2.  Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи _____:

2.1. До _____ року  спланувати організаційно-методичні заходи з підвищення значимості факультативних занять для професійної орієнтації учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів.

2.2. До _____ року  на засіданні ради шкільного методичного кабінету розглянути питання організації  роботи з обдарованими дітьми через факультативні заняття.

3. Вчителям-предметникам:

3.1. Постійно впроваджувати в роботу останні досягнення теорії та практики педагогічної науки.

3.2. Організовувати самостійну роботу учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на заняттях.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 1909 | Теги: Наказ про роботу шкільних факультат | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]