Наказ про результати директорських контрольних робіт

Про результати директорських контрольних

робіт з української мови, математики, іноземних мов,

фізики, хімії, географії, біології,  етики                                                                               

 

Виконуючи заплановані заходи у річному плані роботи школи на _____ навчальний рік, дирекція школи з метою перевірки рівня навчальних досягнень учнів 5-11-их класів провела контрольні роботи з української мови, математики, іноземних мов,  фізики, хімії, географії, біології, етики за І семестр.

З української мови контрольними роботами було охоплено   165  учнів, що навчаються в дванадцяти  класах і групах. На «10», «11», «12» написали роботу 45 учнів, що становить 27,2%. Найвищу успішність виявили учні 5-А класу (високий рівень - 40%, вчитель _____), 9-Б класу (високий рівень - 36,4%, вчитель _____),  11-М класу (високий рівень - 53,8%, вчитель_____), 10-М класу (високий рівень - 40,9%, вчитель_____). Разом з тим, як показує аналіз контрольних робіт, значна частина учнів 5-11-их класів  має низьку орфографічну і пунктуаційну грамотність. Так, 12 учнів, що становить 7,2% мають початковий рівень навчальних досягнень. Це учні 6-Б-класу (початковий рівень - 18,2%, вчитель_____),  9-Б класу (початковий рівень - 28,6%, вчитель _____).

Учні під час контрольних робіт виявили добрі вміння  при написанні власних назв, слів з подвоєними приголосними, розділових знаків в простому реченні.

         Найбільше помилок учні допустили на написання розділових  знаків  в складному реченні,  правопис прислівників разом, окремо, через дефіс, правопис частки не з дієсловами та дієслівними формами,  чергування ненаголошених е-и в коренях слів.

         Контрольними роботами з математики було охоплено 110  учнів, що навчаються в  семи  класах. Високий рівень навчальних досягнень виявили 19  учнів, що становить 17,2%. Це учні 9-Б класу (алгебра,  високий рівень - 23,8%, вчитель_____), 11-М класу (геометрія, високий рівень - 45,5%, вчитель _____), 8-А класу (алгебра, високий рівень - 23%, вчитель_____). Початковий рівень навчальних досягнень з математики виявили 13 учнів. Це учні 6-А класу, вчитель _____, 8-В класу, вчитель _____, 10-Т класу, вчитель _____.

         Аналіз контрольних робіт з математики свідчить, що учні вміють спрощувати вирази, що містять змінну, вміють скорочувати дроби, розв’язувати рівняння, будувати графіки функцій, знаходити об’єми та площі просторових фігур.

         Найбільше помилок учні допустили при  скороченні дробових виразів, при перетворенні мішаних чисел, спрощенні виразів, що містять цілі показники, при знаходженні кута між площинами.

         З іноземних мов контрольні роботи виконували 112 учнів , що навчаються в  дев’яти  класах і групах. Аналіз виконаних робіт показав, що більшість учнів оволоділи навичками письма, аудіювання, вміють складати розповіді на запропоновану тему, виконувати текстологічні завдання. Проте окремі учні  допускають помилки при вживанні займенників that, where, whose, who, перетворенні речень з прямою мовою в непряму, допускають помилки при вживанні часових форм дієслів Present Simple, Past Simple, Present Perfect,    вживанні кількісних і неозначених займенників. 32 учні (28,5%) 5-11-их класів виконали контрольні роботи на високому рівні. Найвищу успішність виявили учні 6-А класу (англійська мова, високий рівень 25%, вчитель _____), 7-Б класу (англійська мова, високий рівень - 33,3%, вчитель _____), 7-Б класу (англійська мова, високий рівень - 61,6%, вчитель _____), 10-М  класу (англійська мова, високий рівень - 37,5%, вчитель _____). 12 учнів, що становить 10,7%, виявили початковий рівень навчальних досягнень. Це учні 8-А, 7-Б, 5-А класів.

      132 учні 7-11-их класів виконували контрольні роботи з хімії.  25 учнів (18,9%) виконали роботу на високому рівні (учні 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б  класів (вчитель _____). Ці учні складають формули бінарних сполук  за валентністю, обчислюють число атомів у певній кількості речовини, обчислюють за рівнянням хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу. Проте окремі з них допускають помилки при складанні формул за валентністю, в написанні рівнянь реакцій заміщення. 14,3% учнів виконали роботу на початковому рівні.

         Контрольними роботами з фізики було охоплено 87 учнів 9-А, 9-Б 10-М класів (вчитель _____), 11-М класу (вчитель _____). Найвищу успішність виявили учні 10-М класу (високий рівень 45,8%, вчитель _____ та 11-М класу (високий рівень 66,4% вчитель _____). Початкового рівня навчальних досягнень учні перечислених класів не виявили.

         Контрольні  роботи  з географії виконували  90 учнів 10-М, 8-Б, 8-А, 6-А класів (вчитель _____).   44 учнів (48%) виконали роботу на високому рівні. 7 учнів  8-А та 8-Б   класів (7,8%)  виконали  роботу на початковому рівні. Учні добре знають фактичний матеріал, вміють розв'язувати географічні задачі, дають зв’язні відповіді на запитання. Проте допускають помилки при визначенні географічних координат та  на знання термінології.

         45 учнів 8-Б, 9-Б, 11-М  класів (вчитель _____) виконували контрольні роботи з біології. Аналіз контрольних робіт свідчить, що учні  вміють порівнювати споріднені класи тварин, давати повну характеристику типу і окремим представникам, правильно пояснюють будову і функції нуклеїнових кислот, будову травної системи. Проте допускають деякі помилки. Найбільш типові із них: зв’язок будови органа з його функціями,  визначення причин різних генетичних хвороб та інші. 26,6% учнів виконали роботу на високому рівні, 4,5% учнів виявили  початковий рівень навчальних досягнень.

         64 учнів 6-А, 6-Б та 6-В  класів (вчитель _____)  виконували контрольні роботи з етики. 22 учнів (34,4%) виконали роботу на високому рівні. 1  учень 6-А класу (1,5%) виконав роботу на початковому рівні.  Учні добре орієнтуються в матеріалі, що вивчається, пояснюють зміст основних понять, дають розгорнуті відповіді на запитання,  проте допускають неточності у  завданнях творчого характеру, не зовсім чітко дають визначення термінів.

           Виходячи з вищесказаного та з метою усунення недоліків,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам методичних об’єднань вчителів української мови та літератури, математики, іноземних мов, природничих дисциплін _____ до _____ року на засіданнях методичних об’єднань проаналізувати результати контрольних робіт з української мови, математики, іноземних мов, хімії, фізики, географії, біології,  етики.

2. Адміністрації школи в _____ році вивчити стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з  української мови та літератури, математики,  біології.   

3. Вчителям-предметникам:

3.1. Проводити роботу з учнями, які виявляють  високий рівень навчальних досягнень, залучаючи їх до участі в предметних олімпіадах,  до роботи в МАН.

                                                                                                     Постійно

3.2. Уважно ставитися до оформлення та аналізу письмових робіт, додержуватися загальноприйнятих правил  учнівських записів.

                                                                                                     Постійно.

3.3. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які виявляють початковий рівень навчальних досягнень під час написання контрольних робіт.

                                                                                              Постійно

                                                                                             

3.4. В _____ році провести предметні тижні з наступним їх аналізом (згідно річного плану роботи школи).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

 

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 7426 | Теги: Наказ про результати директорських | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]