Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році - Робота завуча школи - Каталог статей - Персональний сайт завуча школи


Головна » Статті » Робота завуча школи

Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  в 2014/2015 навчальному році

 

          Методична робота школи в _____ навчальному році здійснювалася відповідно до  нормативних документів в галузі освіти та річного плану роботи школи.

         Протягом року колектив школи працював над методичною проблемою: «Оптимізація навчально-виховного процесу – одна з умов підвищення ефективності та якості навчання». Методична робота планувалася на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи.

         Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами школи є методична рада. На її засіданнях розглядалися питання стану роботи над науково-методичною проблемою, визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу, результати оглядового контролю з використанням сучасних технологій на уроках української мови, природознавства, математики, біології, основ здоров’я; результати  контролю за формуванням компетентностей учнів 1, 2 та 5 класу відповідно до нових Державних стандартів; про стан роботи з обдарованими дітьми; про атестацію вчителів; про підготовку учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання; організація та проведення конкурсу «Учитель року». Крім того, проводився аналіз результатів контрольних зрізів знань, моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 5 і 10 класів, обговорювалися питання особливостей аналізу сучасного уроку.

         На засіданні педради  розв’язуються актуальні проблеми навчання та виховання учнів, що сприяє практичній допомозі учителям, зокрема:

- Звіт керівників методичних об’єднань про підсумки роботи за _____ навчальний рік;

- Про систему роботи вчителів української мови в профільних класах;

- Про результати впровадження Державного стандарту у початковій школі;

- Про роботу колективу школи з обдарованою учнівською молоддю;

- Про систему роботи вчителя фізичної культури _____ та  бібліотекаря _____;

 - Про наступність в роботі дошкільних навчальних закладів і початкової школи;

         -  Про стан роботи педагогічного колективу щодо патріотичного виховання учнів. Схвалення досвіду роботи класного керівника _____ з проблеми національно-патріотичного виховання учнів, та інші.

         В школі працювало 4 методичні об'єднання:

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник _____) з проблеми: «Розвиток креативності учнів як етап становлення інноваційної особистості»; 

- вчителів  природничо-математичного циклу (керівник _____) з проблеми: «Реалізація творчих можливостей учителя через систему новітніх педагогічних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу»;

- вчителів початкових класів (керівник _____) з проблеми: «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес»;

- класних керівників (керівник _____) з проблеми: «Використання новітніх технологій у виховному процесі як засіб формування загально-культурних компетенцій учнів».

         Діяльність методичних об’єднань багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами: відкриті уроки, самоаналіз та аналіз уроків, конструювання, ділові ігри, творчі звіти вчителів, огляд літератури, методичні консультації досвідчених учителів і керівників з певних тем, обговорення результатів контрольних робіт, зрізів знань, шкільних та районних олімпіад. Слід відмітити, що всі методичні об’єднання, працювали творчо та результативно.

          Свою роботу вчителі методичного об’єднання  суспільно-гуманітарного циклу спрямовували на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, на впровадження навчальних завдань, які сприяють розвитку дитини, її інтересу до навчання.

         Протягом навчального року члени методичних об’єднань провели 5 засідань, на яких вивчали нормативні документи, ознайомлювалися із інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, результатами ДПА з української та англійської мови, обмінювалися досвідом підготовки учнів до ЗНО. На засіданнях також розглядалися питання про дотримання наступності й перспективності у формуванні знань, умінь і навичок з предметів суспільно-гуманітарного циклу, аналізувалися результати контрольних робіт і зрізів знань. Членами методичних об’єднань були на високому рівні проведені предметні тижні: Шевченківський тиждень, тиждень української писемності, тиждень правових знань.

         Значну увагу члени методичних об’єднань приділяли роботі з обдарованими дітьми. Так, 21 учень школи взяв участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Один  учень отримав золотий  сертифікат, троє учнів – срібний, два учні - бронзовий. Призером районного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика став учень 5 класу _____  (учитель _____ ). Призерами районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка стали учні _____ (учитель _____). У Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус» взяли участь учні школи з таких предметів: українська мова – 44 учні, українська література – 31 учень, англійська мова – 8 учнів, 4 з них стали дипломантами. У Всеукраїнський українознавчій грі «Соняшник» взяв участь 51 учень школи. З них : дипломи переможця отримали 3 учні, дипломи І ступеня - 3 учні, ІІ ступеня – 4 учні, ІІІ ступеня – 7 учнів. Маємо призові місця і на районних предметних олімпіадах: правознавство – _____,  учениця 10 класу – 1 місце (учитель _____). Призером районної олімпіади з української мови стала учениця 9 класу _____ – 2 місце (учитель _____).

         Члени методичних об’єднань були керівниками наукових робіт МАН: «Англіцизми в українській мові» (учителі _____), «Україна в творах зарубіжних письменників» (учитель _____). Наукова робота «Англіцизми в українській мові» (робота учениці 9 класу _____) за високий рівень підготовки була відзначена Грамотою обласного журі.

         Головною метою методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу була допомога вчителям у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів, активізація творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Члени методичних об’єднань активно впроваджували новітні педагогічні технології: інформаційно-комунікаційні, проектні, технології розвитку критичного мислення.

         Аналіз роботи методичних об’єднань свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівень педагогів. Вчителі _____ стали активними учасниками таких методичних заходів, як Інтернет-конференції та Інтернет-семінари. Директор школи _____ та заступник з навчальної роботи _____ взяли участь у Інтернет-семінарі для керівників навчальних закладів «Організація психолого-педагогічного супроводу впровадження Державних стандартів початкової та середньої базової освіти (у 3, 6 класах)».

          На належному рівні члени методичних об’єднань проводили роботу з обдарованими дітьми. Учениця 10 класу _____ під науковим керівництвом вчителя _____ брала участь у роботі МАН з науковою роботою «Біологічні ресурси Світового океану», яка була представлена у 2 секціях. Учень 11 класу _____ підготував наукову роботу «Острів Ісландія: геологічне минуле, сьогодення та майбутнє» під науковим керівництвом _____. Переможцями та призерами районних олімпіад стали: _____ – 1 місце, _____ (8 клас), _____ (7 клас) – 2 місце, _____ (9 клас) – 3 місце , хімія, вчитель _____; _____ (9 клас) – 2 місце, _____ (10 клас) – 3 місце, _____ (11 клас) – 3 місце, математика, вчителі _____; _____ (8 клас) – 2 місце, фізика, вчителі _____; _____ (11 клас) – 1 місце, інформатика, вчитель_____; _____ (11 клас) – 3 місце, біологія, вчитель _____. Учні школи брали участь у Міжнародних конкурсах «Кенгуру» (47 учасників, з них 16 показали відмінний результат), «Левеня» (5 учасників), «Мультитест» (102 учасника, з них 20 отримали Дипломи І ступеня), «Колосок» (34 учасника, з них 7 отримали  золотий колосок).

         Основними недоліками в роботі вчителів цього методичного об’єднання є недостатня увага до учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.          Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів побудовано на основі принципів неперервної освіти педагогічних працівників, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователя.

         На засіданнях методичного об’єднання піднімалися питання, що стосувалися впровадження в навчальний процес Державного стандарту початкової загальної освіти організації навчально-виховного процесу, санітарно-гігієнічних та організаційних умов забезпечення роботи початкової школи, систематично проводились обговорення новинок методичної літератури, вивчалася нормативно-правова документація, проводився обмін педагогічним досвідом.        Значна увага членами методичного об’єднання приділялася роботі з талановитими та обдарованими дітьми.  Про це свідчать такі результати: учень  4 класу _____ став переможцем районного та обласного етапу, учасником Всеукраїнського етапу  конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Учні 2-4 класів стали активними учасниками Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник». Переможцями гри стали 5 учнів 3 класу (учитель _____), 2 учні – 2 класу (учитель _____). Учні початкової ланки стали учасниками конкурсів «Кенгуру», «Гринвіч», «Колосок» і отримали 18 срібних і золотих сертифікатів.

         Протягом навчального року члени методичного об’єднання класних керівників працювали над творчим впровадженням у практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій виховання, над вихованням культури поведінки та спілкування учнів. Значна робота проводилася з метою підвищення професійної майстерності класних керівників. 

         Протягом року класними керівниками було підготовлено ряд відкритих виховних заходів, найкращими з них стали: «Свято писанки» (_____), «Осінь, осінь, в гості тебе просимо!» (_____), «Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі» (_____), «Свято рідної мови» (_____), «Правда та міфи про наркотики» (_____), «Свято повноліття» (_____).

         У школі працювали гуртки: «Бісероплетіння», «Умілі руки», «Знавців англійської мови», екологічний; вокальна студія «Смерічка», спортивні секції та клуби «Феміда», «Мальва», «Старшокласник». В минулому навчальному році розпочала роботу «Школа толерантності».

         У _____ році проходили атестацію вісім педагогічних працівників, бібліотекар школи. директор та заступник директора з навчальної роботи. Всі вчителі пройшли курсову перепідготовку. За результатами атестації  керівники школи визнані такими, що відповідають займаній посаді. Вчителям _____ підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», _____ підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», _____ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». _____ підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», _____ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Бібліотекарю школи _____ присвоєно 9 тарифний розряд. Результати атестації свідчать про зростання професійної майстерності педагогів.  Вчителі школи є активними учасниками  районних методичних заходів. У січні  _____ навчального року на базі школи на високому рівні було проведено районний семінар для заступників директорів з навчальної роботи  на тему: «Управління методичною роботою в школі». 5 вчителів школи – керівники районних методичних об’єднань: _____ – вчителів англійської мови, _____ – вчителів математики, _____ – вчителів початкових класів, _____ – вчителів фізичної культури. Вчителі школи _____ входять до складу районних творчих груп вчителів історії,  математики, початкових класів, україністів. Педагоги школи  є активними учасниками педагогічної виставки: _____ є співавторами методичних посібників, підготовлених творчими групами. Самостійно матеріали на виставку підготували _____. Елементи досвіду вчителів впроваджуються в практику роботи школи, району, області.

         Щорічно учителі школи беруть участь у конкурсах професійної майстерності, які стимулюють їх до підвищення професійної компетентності, набуття позитивного досвіду. В минулому навчальному році вчитель початкових класів _____ стала переможцем  районного та учасником обласного етапу конкурсу «Учитель року».  Директор школи  _____ ввійшла до числа 6 кращих директорів області.

         Отже, методична робота у _____ навчальному році проводилася на високому рівні.

З метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації педагогів, формування вчителя з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури, підвищення рівня та якості навчально-виховної роботи

НАКАЗУЮ:

1. У _____ навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Оптимізація навчально-виховного процесу – одна з умов підвищення ефективності та якості навчання».

2. У змісті методичної роботи з педагогічними кадрами пріоритетними напрямами вважати: впровадження Державних стандартів,  інноваційних технологій навчання  і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації  концепції національного та громадянського виховання.

3. Затвердити річний план методичної роботи школи.

4. Затвердити структуру методичної роботи на _____ навчальний рік:

         Постійні колективні форми роботи: педагогічна рада, методична рада,  методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників, опорна школа з проблеми «Формування компетентностей молодших школярів» (за окремим планом).

Тимчасові колективні форми методичної роботи: педагогічна виставка; творчі звіти вчителів, що атестуються; панорама відкритих уроків; групові консультації, семінар  «Використання презентації в навчальній та виховній діяльності»; психолого-педагогічний семінар «Інноваційний пошук вчителя. Навчання в дії.», семінар-практикум «Говоримо українською (ділове мовлення у повсякденній роботі вчителя)», семінар-практикум «Вплив впровадження інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів»,  майстер-клас «Створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу»,  конференція  «Сучасний урок: традиції та інновації»; педагогічні читання «В.О. Сухомлинський: п’ять поглядів на проблему свободи і відповідальності в контексті громадянського виховання»,  круглий стіл «Проектна технологія: суть, досвід, використання, перспективи».

Індивідуальні форми роботи: консалтингова служба, курсова перепідготовка, робота над індивідуальною темою, співбесіди, аналіз уроків, самоосвіта, анкетування, діагностування, рейтингове оцінювання згідно графіка.

5. Для керівництва та координування  методичної роботи в школі створити методичну раду. Головою методичної ради призначити заступника директора з навчальної роботи _____. До складу методичної ради включити вчителів: _____.

6.Продовжити роботу  методичних об’єднань:

6.1 Вчителів суспільно-гуманітарного циклу у складі:

         _____  – голова методичного об’єднання,

         _____  – секретар,

_____ – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме  над проблемою: «Формування ключових і предметних компетентностей учнів у процесі шкільної суспільно-гуманітарної освіти».

6.2 Вчителів природничо-математичного циклу у складі:

         _____  – голова методичного об’єднання,

         _____  – секретар,

_____ – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Підвищення ефективності та якості роботи вчителів шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів».

6.3 Вчителів початкових класів у складі:

         _____  – голова методичного об’єднання,

         _____  – секретар,

_____ – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес»

6.4.  Класних керівників у складі:

         _____  – голова методичного об’єднання,

         _____  – секретар,

_____ – члени методичного об’єднання.

         Методичне об’єднання працюватиме над проблемою: «Використання новітніх технологій у виховному процесі як засіб формування загальнокультурних компетентностей  учнів».

7. Керівникам методичних об’єднань _____:

7.1. До _____ року спланувати роботу методичних об’єднань на _____ навчальний рік на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи.

8. Вчителям-предметникам:

8.1. Брати активну участь у загальношкільних та районних  методичних заходах.  

8.2. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

8.3. Впроваджувати в практику роботи досягнення психолого-педагогічної науки, найкращого досвіду роботи, нових педагогічних технологій.

9. Заступнику директора з виховної  роботи _____:

9.1. Протягом навчального року організувати вивчення досвіду роботи класних керівників _____.

9.2. Контролювати виконання графіка проведення відкритих виховних заходів та тижнів.

10. Заступнику директора школи з навчальної роботи _____:

10.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. забезпечити активну участь вчителів школи  у роботі шкільних методичних структур.

10.2. Протягом вересня _____ року визначити зміст і форму роботи над особистою методичною темою з кожним учителем.

10.3. До _____ року скласти зведений  графік методичної роботи, графік проведення відкритих уроків та виховних заходів відповідно до загальношкільної проблеми та проблем методичних об’єднань, спланувати роботу з обдарованими дітьми.

10.4. Організувати проведення тижнів педагогічної майстерності вчителя географії _____ (січень _____ року) та вчителів англійської мови _____ (лютий _____ року), класних керівників (листопад _____ року).

10.5. Організувати проведення інструктивно-методичних нарад один раз у місяць.

10.6. Протягом навчального року організувати вивчення досвіду роботи вчителів _____, які атестуватимуться в _____ році. Матеріали вивчення досвіду підготувати для схвалення на педраді до _____ року.

10.7. Забезпечити оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсової перепідготовки, самоосвіти, системи міжкурсових методичних заходів. Організувати проходження курсової перепідготовки вчителями,  що атестуються у _____ році  (_____).

10.8. Протягом навчального року організувати випуск методичних бюлетенів.

10.9. Забезпечити активну участь вчителів школи  у роботі районних методичних об’єднань, семінарів, творчих груп,  конкурсах професійної майстерності, виставках.

10.10.Постійно вивчати стан методичної роботи, аналізувати її вплив на рівень професійної майстерності вчителів та результати навчальних досягнень учнів.

10.11. Контролювати виконання плану методичної роботи, роботи методичних об’єднань, графіків проведення відкритих уроків.

10.12. Контролювати вивчення вчителями школи  передового перспективного досвіду педагогів району, області та стан впровадження його в практику роботи.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 2622 | Теги: Наказ про організацію методичної ро | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]