У категорії матеріалів: 10
Показано матеріалів: 1-10


У статті представлено теоретичне підгрунтя використання методів викладання предмету та практичні рекомендації щодо використання методу спостереження на уроках біології.


У дослідницькій роботі учнів велика роль відводиться  спостереженням. Якість спостережень залежить від чітко визначеного плану, теоретичної і практичної підготовки спостерігача. При проведенні дослідів і спостережень важливо навчити учнів правильно і логічно висловлювати свої думки, користуватися науковими термінами, положеннями для визначення якості проведенного досліду і спостереження


У статті розкрито загальну характеристику методу експерименту, його види та етапи проведення експерименту. Матеріал статті може бути використаний учителями та учнями під час виконання науково-дослідних робіт.


В даній статті описані основні форми залучення учнів Коврайського НВК імені Г.С.Сковороди до науково-дослідної роботи. Розглянуто особливості проведення біологічних досліджень у шкільних умовах. Стаття містить досвід проектної діяльності учнів та вчителів школи


У статті проаналізовано основні форми залучення школярів до дослідницької діяльності в сучасній системі освіти. Акцентовано увагу на те, що при формуванні умінь та навичок дослідної роботи слід орієнтуватися на вікові особливості школярів та використовувати особистісно – орієнтований підхід.


У статті висвітлено досвід роботи вчителів Черкаського району з обдарованими учнями, а саме: написання та захист науково-дослідницьких робіт учнями-членами Малої академії наук України, екологічних проектів. Висвітлено організацію позакласної роботи з біології, яка сприяє розвитку творчих здібностей учнів.


В даній статті розкрито роль пізнавальної активності учнів на уроках біології, яка реалізується через лабораторні дослідження, практичні та лабораторні роботи, дослідницький практикум, проекти. Розкрито роль біологічного експерименту та наведено приклади проведення найпростіших дослідів, які можливо проводити в шкільних лабораторіях, на навчально-дослідних ділянках, у домашніх умовах.


Сьогодні перед учителем стоїть нелегке завдання: потрібно навчити учнів орієнтуватися в навколишньому середовищі, вміти свої набуті знання застосовувати на практиці. Для цього існує ряд способів, щоб активізувати роботу учнів, щоб підвищити зацікавленість учнів.


Стаття розкриває науково-дослідницьку діяльність учнів та роботу в МАН як один із видів  діяльності з обдарованими дітьми